HarrachovYou are here: Home » Harrachov

HarrachovVýznamné rekreační středisko v nejzápadnější části Krkonoš při hranici s Polskem. Leží v kotlině při řece Mumlavě, Kamenice a Bílé vodě. Z jihu je ohraničen příkrým úbočím Čertovy hory, ze severu pak mírnějšími svahy Slezského hřbetu. Důležitým sedlem je Novosvětský průsmyk, kterým přes hraniční přechod Harrachov -Jakuszyce probíhá mezinárodní silniční tah E-65 a také železniční trať do Jelení Hory. Harrachov v dnešní podobě vznikl po roce 1945 spojením samostatných osad Nový Svět, Rýžoviště a vlastního Harrachova.

V roce 1959 byla připojena samota Mýtiny, kde se nachází dnešní konečná železniční stanice Tanvald – Harrachov. Toto území patřilo Polsku a bylo vyměněno za stejně velkou plochu od Mrtvého vrchu.

Osídlení obce je doloženo od 17. století a již na počátku 18. století byla založena sklářská huť, od roku 1764 patřící hraběcímu rodu Harrachů. Tato huť především na konci minulého a počátku našeho století proslavila krkonošské sklářství po celé Evropě i v zámoří.

Sklářské muzeum v roce 1994 bylo přesunuto do zrekonstruované budovy poblíž sklárny v Novém Světě. Zde je též kaple sv. Alžbety se skleněným zvonem z roku 1916. Empírový kostel sv. Václava je také vyzdoben sklem ze zdejších skláren.

Hornická činnost byla ukončena roku 1992 uzavřením dolu na západním úpatí Ptačince. Harrachov je známým centrem rekreace, zimní a letní turistiky, ale především zimních sportů. Proslulý je areál 5 skokanských můstků na severním svahu Čertovy hory. Tamtéž je i sedačková lanovka a sjezdové tratě, další vleky a sjezdovky jsou na severovýchodním svahu nad Rýžovištěm. Na mírnějším severozápadním úpatí čertovy hory se nacházejí kvalitní standardní a lyžařské a běžecké tratě. Západně od skláren byla vybudována střelnice a tratě pro biatlon.

Pro lyžařskou turistiku je kolem celého Harrachova udržována lyžařská magistrála o celkové délce 27 km.